2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról – https://or.njt.hu/eli/v01/396134/r/2019/8

Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 

Az önkormányzat a következő önként vállalt feladatokat látja el:

a) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,

b) társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek támogatása.