3.3.1. A foglalkoztatottak

A körjegyzőség létszáma: 16 fő

  • Jegyző 1 fő
  • Aljegyző 1 fő
  • Igazgatási, titkársági munkakörben 4 fő
  • Adóügyi munkakörben 2 fő
  • Pénzügyi, költségvetési munkakörben 6 fő
  • Építéshatósági, műszaki munkakörben 2 fő