3.3.1. A foglalkoztatottak


A foglalkoztatottak

A körjegyzőség létszáma: 16 fő

  • Jegyző 1 fő
  • Aljegyző 1 fő
  • Igazgatási, titkársági munkakörben 4 fő
  • Adóügyi munkakörben 2 fő
  • Pénzügyi, költségvetési munkakörben 6 fő
  • Építéshatósági, műszaki munkakörben 2 fő
 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 

Foglalkoztatási jogviszony megnevezése

Foglalkoztatottak létszáma

Havi bruttó munkabér

Havi költségtérítés

Dolgozóknak nyújtott juttatások, cafeteria juttatás éves összege

Választott vezető tisztségviselők

2

352 000 Ft

52 800 Ft

0 Ft

Választott tisztségviselők

3

105 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Közalkalmazottak

2

415 800 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb alkalmazottak

1

232 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Közfoglalkoztatottak

6

696 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen:

14

1 800 800 Ft

52 800 Ft

0 Ft