Magyar Falu Program

1. Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását.
Szegerdő Község Önkormányzata az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című, MFP-OTU/2019 kódszámú pályázat keretében a Rákóczi utca felújítására
8 914 457 Ftösszegű  támogatásban részesült.

 

2. Szegerdő Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett„Orvosi eszköz”-2020 című  MFP-AEE/2020 kódszámú pályázat keretében támogatásban részesült közel 3 millió Ft értékben. Az eszközök a háziorvosi szolgálat számára kerülnek beszerzésre.

 

3. Szegerdő Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi rendelők fejlesztése” – 2020 című, MFP-HOR/2020 kódszámú pályázat keretében Orvosi rendelő felújítására 30 000 000 Ft támogatásban részesült.

 

Az „Orvosi eszköz” támogatás és az „Orvosi rendelők fejlesztése” támogatások célja a település számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.

 

 

 

Magyar Falu Program keretében elnyert támogatások 2021

 

Szegerdő Község Önkormányzata az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú  pályázat keretében a
21 141 834 Ftösszegű  támogatásban részesült a Marót-völgyi csatorna feletti híd felújítási munkáira és  Temetői út egy szakaszának burkolatfelújítására.

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását.

 

Szegerdő Község Önkormányzata Magyar Falu Program, Felelős állattartás elősegítése - 2021 című, MFP-FAE/2021kódszámú pályázat keretében 367 000 Ft támogatásban részesült. A támogatás célja, hogy a  lakosságának segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására.

A pályázat keretében az önkormányzat támogatást  nyújt a település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák praxisengedéllyel rendelkező állat-egészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenységet végző állatorvos által elvégzett ivartalaníttatására, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére.

 

 

Szegerdő Község Önkormányzata a Magyar Falu ProgramÓvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 című,MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázat keretében4 996 692 Ft támogatásban részesült, melynek keretében közterületi játszótéri eszközök beszerzése valósul meg.

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása.  A programhoz kapcsolódóan cél, hogy a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse és kortól függetlenül lehetőséget biztosítson a szabadidő hasznos eltöltésére. A létrehozott játszótér, a beszerzett fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, a családtagok hasznos szabadidős tevékenysége biztosítottá váljon.

 

 

Magyar Falu Program keretében elnyert támogatások 2022

Szegerdő Község Önkormányzata a Magyar Falu Program,  Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022 című, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázat keretében
34 504 915 Ft
összegű  támogatásban részesült Faluház felújítására.

 

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása során a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a fiatalok helyben maradása, az elvándorlás visszaszorítása. Hosszú távú tervei között szerepel, hogy a falvak ismét vonzóvá váljanak a fiatalok, a családok és a letelepedni vágyók körében.


További cél a kistelepülések hátrányainak enyhítése, az életkörülmények folyamatos javítása, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás. A lakosok testi, lelki, szellemi egészségének megőrzése, az egészséges életmód, a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára a települést