Magyar Falu Program

1. Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását.
Szegerdő Község Önkormányzata az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című, MFP-OTU/2019 kódszámú pályázat keretében a Rákóczi utca felújítására
8 914 457 Ftösszegű  támogatásban részesült.

 

2. Szegerdő Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett„Orvosi eszköz”-2020 című  MFP-AEE/2020 kódszámú pályázat keretében támogatásban részesült közel 3 millió Ft értékben. Az eszközök a háziorvosi szolgálat számára kerülnek beszerzésre.

 

3. Szegerdő Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi rendelők fejlesztése” – 2020 című, MFP-HOR/2020 kódszámú pályázat keretében Orvosi rendelő felújítására 30 000 000 Ft támogatásban részesült.

 

Az „Orvosi eszköz” támogatás és az „Orvosi rendelők fejlesztése” támogatások célja a település számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.