Önkormányzat

 

 


 

Falugondnoki Szolgálat

Falugondnok: Félix Melinda

Telefon: +36 20 808-9872

Fogadó ideje: minden kedden 8-10 óráig

 


 

Gyermekjóléti szolgálat

SZEGERDŐ KÖZSÉGBEN A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOT A BALATONI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS családgondozója látja el: DOMJÁN KÁLMÁNNÉ TEL: +36308200931


Családgondozó

SZEGERDŐ KÖZSÉGBEN A CSALÁDGONDOZÁST A BALATONI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS családgondozója látja el. BÉRES ERIKA TEL: +36308200932

Az Intézmény székhelye: 8648 Balatonkaeresztúr, Iskola u.3.

 


 

Falugazdász

A falugazdászi feladatokat. Zsoldos László látja el.

telefon: 06 30 275-1825

 


 

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: 8710 Balatonszentgyörgy  Berzsenyi Dániel u. 91

Ügyfélfogadás Szegerdőn: Minden kedden 13-15-ig

Telefon/fax: +36/85/377-010

Telefon: +36/85/377-108, +36/85/377-460

Tel.: +36/30/66-76-906 (vezetékes telefonra irányítva)

E-mail:  titkarsag@kohbsztgy.hu

Címzetes főjegyző:  fojegyzo@kohbsztgy.hu (Török Csilla)

Adó: ado@kohbsztgy.hu

Pénzügy: fonyszeg@kohbsztgy.hu

Építésügy: muszak@kohbsztgy.hu

Anyakönyv:  nepesseg@kohbsztgy.hu

A hivatal vezetője Török Csilla címzetes főjegyző.

A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje Balatonszentgyörgyön a következő:

HÉTFŐ: 8.00-12.00 óráig, KEDD: 8.00-12.00 óráig, SZERDA: de. 8.00-12.00 óráig, du. 13.00-16.00 óráig, CSÜTÖRTÖK: 13.00-16.00 óráig. PÉNTEKEN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL!

Marcali Járási Hivatal –

8700 Marcali, Petőfi S. u. 14.,

tel.: 85/510-006,

e-mail:hivatal@marcali.gov.hu

A Marcali Járás vonatkozásában a Járási Hivatal munkáját Szegerdőn lakó állampolgárok ügyintézését 2013. év április  hó 1. napjától települési ügysegéd segíti. Székhelye a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

Ügyfélfogadási ideje:  Szegerdőn kedden : 13.00-14.45 óráig,

 

Marcali Járási Hivatal Gyámhivatala

8700 Marcali, Petőfi S. u. 14., tel.: 85/510-006

Marcali Járási Hivatal Okmányiroda

8700 Marcali, Rákóczi u. 11., tel.: 85/501-045, 85/510-036

Járási Hivatalhoz átkerült feladatok:

a.) Egyes gyámhatósági ügyek (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, gyámhivatali felkérésre gyámhatósági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatok dokumentálása, igazolatlan hiányzás és az iskolai támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcs. feladatok, ideiglenes hatályú elhelyezés, védelembe vétel).

b.) Gyámhivatali terület (családi jogállásra rendezésére, gondnoksági ügyek, gyámsági ügyek, kiskorúak házasságának engedélyezése, szülői ház elhagyásának engedélyezése, családba fogadás engedélyezése, eseti- illetve ügygondnok kirendelése, átmeneti nevelésbe vétellel kapcsolatos döntések, tartós neveltek ügyei, utógondozottak ügyeiben való eljárás, kiskorúak vagyoni ügyei, örökbefogadás, otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése).

c.) Egyes szociális igazgatási ügyek (alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási díj, alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, időkorúak járadéka, hadigondozottak ellátása, mozgáskorlátozottak kedvezményeinek megállapítása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság).

d.) Családtámogatási ügyek.

e.) Köznevelési feladatok.

f.) Egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése.

g.) Menedékjogi ügyek.

h.) Egyes kommunális típusú ügyek (pl. temetőengedélyezés).

i.) Egyes állategészségügyi feladatok (pl. állatotthon engedélyezés).

j.) A fővárosi és megyei kormányhivatal által 2012. április 15. napján átvett szabálysértési feladatok.

k.) Vízügyi hatáskörök.

l.) Idegenrendészeti, honvédelmi ügyek.

m.) Helyi védelmi bizottsággal kapcsolatos feladatok.

n.) Egyes speciális építéshatósági ügyek.

A jegyzőnél maradó feladat- és hatáskörök:

• birtokvédelmi eljárás,

• hagyatéki eljárás,

• anyakönyvi eljárás,

• adóigazgatás és adóvégrehajtás,

• egyes építésügyi igazgatási feladatok,

• kereskedelmi engedélyezés,

• a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális ellátások,

• jegyzői hatáskörben maradó rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, valamint óvodáztatási támogatás.